Legging av kunstgressbaner

Vi har i løpet av de siste årene fokusert mer på legging av kunstgressbaner. Vi installerer baner opp til rundt 1000 kvm, og gjennom våre samarbeidspartnere kan vi levere kvalitetsgress tilpasset alle forhold. Dette er alt ifra fasadegress, barnehagegress eller til ballbaner.